BChZ bude koncertovať v Notre Dame

14.júna 2013 odznie chrámový koncert nášho BChZ v
jednej z najkrajších a najznámejších katedrál Európy, parížskej Notre
Dame.

Koncert usporiada veľvyslanectvo SR a Slovenský inštitút v Paríži.
Koncertovať v tejto prestížnej katedrále nemôže každý. Museli sme
poslať nahrávku (nie staršiu ako rok), životopisy zboru a zbormajstrov.
Prísnemu posudzovaniu musela vyhovieť tiež dramaturgia koncertu. Tá
musí obsahovať iba skladby sakrálne a aj tie môžu zaznieť buď a
capella, alebo v doprovode katedrálneho organu. Veľmi sa tešíme tejto
krásnej príležitosti a pozývame všetkých našich (i Vašich) priateľov a
známych na koncert Bratislavského chlapčenského zboru v Notre Dame.

Čo čítať ďalej