Hudobný život o nás!

Bratislavský chlapčenský zbor si vyslúžil od publicistu Andreja Šubu výbornú kritiku na uvedenie diela Persefona od Igora Stravinského:

..."K výsledku veľkou mierou prispel kultivovaný výkon Slovenského filharmonického zboru (zbormajster Jozef Chabroň) a spamäti spievajúceho Bratislavského chlapčenského zboru (zbormajsterka Magdaléna Rovňáková), ktorý na pódiu Reduty zažiaril intonačne bezchybným výkonom, zrelou muzikalitou a precíznou výslovnosťou."...

Celú kritiku na koncert si môžete prečítať v aktuálnom čísle Hudobného života. Tešíme sa z ďalšieho úspechu našeho zboru v jeho jubilejnej 30. koncertnej sezóne.

gr

-------------------------------

Bibliografický odkaz článku: ŠUBA, Andrej. Slovenská filharmónia. Hudobný život. 2012, XLIV, č. 4, s. 3.

Čo čítať ďalej