Magdaléna Rovňáková sa stala Slovenkou roka

Magdaléna Rovňáková sa stala Slovenkou roka!

Doctor artis Magdaléna Rovňáková sa stala Slovenkou roka 2019 v kategórii "Podpora mladých talentov" za svoju prácu v Bratislavskom chlapčenskom zbore. Vyhlasovateľom ankety bol časopis Slovenska a RTVS. Nomináciu dostala naša pani dirigentka od odbornej poroty, víťazstvo jej však priniesli až hlasy od širokej verejnosti.

Magdaléna Rovňáková s kolegami z Bratislavského chlapčenského zboru

"Moji milí, veľmi som šťastná a hrdá na celú našu zborovú super rodinu. Na skvelých kolegov, s ktorými ťaháme za jeden povraz,
na vás, milí rodičia, ktorí obetavo pomáhate vždy, keď to zbor potrebuje, najmä však na našich šikovných chlapcov, ktorí svoj talent
vedia nádherne zúročiť a odprezentovať pre radosť nielen sebe a nám, ale aj publika doma či vo svete.
Krásnu dobrú noc, dnes môžeme chvíľku „spať na vavrínoch“!!! Vaša Magdaléna Rovňáková"

Čo čítať ďalej