Oslavovali sme

Bratislavský chlapčenský zbor si sériou dvoch koncertov pripomenul 30. výročie svojho založenia. Koncerty zazneli 26. a 27. mája v DK Zrkadlový háj.

Prvý koncert zboru sa uskutočnil 27. mája 1982 v bratislavskej Redute.

Svojou návštevou koncert poctili veľvyslanci z Cypru a Fínska, tiež primátor Bratislavy Milan Ftáčnik a starosta Petržalky Vladimír Bajan. Prostredníctvom videoprojekcie Bratislavskému chlapčenskému zboru blahoželali významné osobnosti slovenského hudobného života - Marian Lapšanský (riaditeľ Slovenskej filharmónie), Peter Dvorský (riaditeľ Opery SND), Emmanuel Villaume (šéfdirigent Slovenskej filharmónie), Marián Turner (riaditeľ súboru Lúčnica), Ľubica Vargicová (sólistka Opery SND) a Michal Lehotský (sólista Opery SND).

Zbor vznikol v r.1982 pod hlavičkou Slovenskej filharmónie a niesol názov Chlapčenský filharmonický zbor. Jeho zakladateľkou bola Magdaléna Rovňáková.

Na slávnostnom koncerte sa okrem zboru a jeho sólistov predstavili aj bývalí členovia, tentokrát ako sólisti. Mali sme veľkú radosť z vystúpenia Tomáša Šelca, Ondreja Bajana, Mateja Slezáka a Miloša Stančíka. Spolu s našou vynikajúcou klaviristkou Danou Hajóssy priniesli našim poslucháčom výnimočný zážitok.

Predstavili sme sa v 27 krajinách - v mnohých opakovane (15x vo Francúzsku, 14x v Nemecku, v USA a Kanade 6x...).

Uviedli sme profánny repertoár. Bývalí členovia zboru, ktorí sa zúčastnili nedeľného koncertu, tak mohli spomínať na zlaté časy v zbore počas znenia skladieb W.A.Mozarta (Skúška na koncert, Terzett z opery Čarovná flauta), obľúbených černošských spirituálov, ale aj repertoárových noviniek (Silvia Bodorová - Cyklus cygánskych piesní JA-RA-LAJ...). Oba koncerty dirigovali Magdaléna Rovňáková a Gabriel Rovňák ml.

So Slovenskou filharmóniou odznelo 33 oratoriálnych a kantátových titulov. Spievali sme v najvýznamnejších sálach sveta, ako je Konzerhaus Viedeň, Georg Weston Recital Hall Toronto, Veľká sála Konzervatória v Moskve, Carnegie Hall New York a mnohé iné...

Po druhom koncerte sa konala stretávka bývalých členov nášho chlapčenského zboru. Okrem nich nás prišli podporiť aj bývalí spolupracovníci - klaviristka Eva Salayová, hlasové pedagogičky Alžbeta Bukoveczká, Darina Tóthová, asistent dirigentky Peter Kardoš, asistentka dirigentky Gabriela Bernáthová. Radovali sme sa až do neskorých nočných hodín a spomínali na zájazdy, nádherné zážitky i starší repertoár...

Za 30 rokov spievalo v Bratislavskom chlapčenskom zbore vyše 1 000 chlapcov.

Ochutnať našu narodeninovú tortu môžete na Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=LBTDWeHYMbY, ale aj na stránkach www.facebook.com/boyschoir

gr

Čo čítať ďalej