Bratislavský chlapčenský zbor otvára mecenášsky klub Sing!

Prestížne slovenské teleso, Bratislavský chlapčenský zbor, dnes prináša ako prvé na Slovensko nový model podpory umenia. Po vzore zahraničných kultúrnych inštitúcií otvára svoj mecenášsky klub, určený predovšetkým individuálnym podporovateľom. Klub nesie názov „Sing!“

Otvárame Mecenášsky klub SING!

„Účelom klubu je pozvať do zborovej rodiny všetkých fanúšikov a priateľov, ktorí majú záujem byť v blízkom vzťahu s našim telesom a zároveň ho chcú finančne podporiť v jeho umeleckej činnosti. Členovia klubu „Sing!“ tiež získajú exkluzívne výhody, medzi ktoré patria špeciálne voľné vstupenky na prestížne podujatia, možnosť nahliadnutia do zákulisia nášho zboru, či pozvánku na výročnú večeru najvýznamnejších členov klubu,“ povedal zbormajster telesa, MgA. Gabriel Rovňák ml. Ph.D.

Členstvo v klube bude rozdelené do troch kategórií, kam budú členovia radení podľa výšky ich príspevku. Všetci sa zároveň stanú súčasťou „Mecenášskeho zboru Sing!“. Podporovatelia zboru vo výške 50 – 399 eur sa stanú Členmi. Tí, ktorí sa rozhodnú teleso podporiť čiastkou 400 – 1999 eur budú Sólistami a napokon podporovatelia, ktorí venujú zboru viac, sa stanú priam Dirigentmi pomyselného mecenášskeho zboru.

„Výnos mecenášskeho klubu bude smerovať na podporu činnosti nášho telesa. Predovšetkým ide o podporu šírenia slovenskej hudby a interpretačného umenia zboru doma a v zahraničí, záznam hudobných diel a výrobu hudobných nosičov. Ďalej tiež na rozvoj materiálneho vybavenia našej zborovej školy, vzdelávacie projekty a ďalšie hudobné aktivity. Veľmi sa tešíme aj na blízky osobný kontakt s našimi podporovateľmi, s ktorými sa chceme stretávať a prinášať im zážitky, ktoré budú jedinečné,” povedala Mgr.Art.Magdaléna Rovňáková, ArtD., zbormajsterka Bratislavského chlapčenského zboru.

Mecenášsky klub má tiež svojho patróna – je ním veľká autorita v oblasti sveta financií a bývalá viceguvernérka Národnej banky Slovenska - pani Ing. Elena Kohútiková, PhD.: „V mnohých krajinách sveta funguje systém podpory umenia vo forme mecenášstva. Sú v ňom zapojení ľudia, pre ktorých je hudba, umenie a radosť z neho dôležitou súčasťou života. Na Slovensku mecenášstvo nemá vybudovanú tradíciu. Myslím si však, že teraz je ten správny čas, aby sme ju založili. Teším sa, že môžem stáť pri prvom mecenášskom klube na Slovensku a pozvať aj vás do rodiny podporovateľov výnimočného a svetoznámeho Bratislavského chlapčenského zboru, ktorý reprezentuje našu krajinu na celom svete.“

Mecenášsky klub bol založený pri Občianskom združení BChZ, ktoré vzniklo na podporu aktivít Bratislavského chlapčenského zboru. Členstvo v klube bude platiť dvanásť mesiacov, potom je obnoviteľné. Všetky informácie a možnosť zapojiť sa do rodiny podporovateľov telesa nájdete na stránke www.sing.family.

Otvárame Mecenášsky klub SING! Otvárame Mecenášsky klub SING! Otvárame Mecenášsky klub SING!

Čo čítať ďalej