Pergolesiho Stabat Mater v Žiline

23.apríla 2010 odznelo v podaní sólistiek Adriany Kučerovej a Terézie Kružliakovej, orchestra Capella Istropolitana s dirigentom Martinom Leginusom a Bratislavským chlapčenským zborom nádherné dielo G.B.Pergolesiho
Stabat mater. Koncert sa uskutočnil v rámci XX. stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia v Žiline.

Čo čítať ďalej