Pod taktovkou Ondreja Lenárda

Už 10. septembra sa náš Bratislavský chlapčenský zbor predstaví na výnimočnom koncerte. Spoluúčinkovať budeme na uvedení Carminy Burany Carla Orffa. Monumentálne dielo zaznie so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu a Slovenským filharmonickým zborom. Ako sólisti sa predstavia Aleš Jenis, Daniel Matoušek a Andrea Vizvári. Celý koncert uvedieme pod taktovkou slovenskej dirigentskej legendy, Ondreja Lenárda.

Bratislavský chlapčenský zbor na túto spoluprácu pripravila zbormajsterka, Magdaléna Rovňáková: "Spolupráca s pánom dirigentom Ondrejom Lenárdom je pre nás veľkým sviatkom. Na koncertných pódiach sa stretávame viac ako 30 rokov. Nezabudnuteľné sú uvedenia vokálno-symfonických diel spolu so Slovenskou filharmóniou, ako aj veľká cesta s Operou Slovenského národného divadla do Japonska, kde sme pod jeho vedením spoluúčinkovali na uvedení Tosky a Bohémy. Medzi pánom dirigentom a našim telesom sa vybudoval nesmierne vzácny a inšpiratívny vzťah, ktorého pokračovaním je aj aktuálna spolupráca."

Pod taktovkou Ondreja Lenárda

Bratislavský chlapčenský zbor sa so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu predstaví opäť iba po troch mesiacoch, keď v júni s týmto telesom účinkovali speváci v projekte Príbeh hudby.

Záujemcovia si budú môcť koncert vypočuť v priamom prenose v Rádiu Devín a neskôr aj na obrazovkách RTVS.

Čo čítať ďalej