Objaviť ZUŠ môže byť najlepším životným rozhodnutím!

Bratislavský chlapčenský zbor prináša koncert PRÍBEH HUDBY – PRIDAJ SA K NÁM!

Najväčší celoslovenský cyklus koncertov pre mladých ľudí, Príbeh hudby, oslavuje 10 rokov svojej existencie a pri tejto príležitosti prináša nový koncert „Pridaj sa k nám!“, ktorý má za cieľ upriamiť pozornosť na základné umelecké školy, ako na priestor plný kreativity, radosti a priateľstiev.

„V rámci koncertu chceme oživiť a podporiť záujem detí o štúdium hry na hudobné nástroje. Vnímame signály od symfonických orchestrov, konzervatórií i vysokých umeleckých škôl, ktoré registrujú výrazne nižší záujem mladých ľudí o štúdium hry na hudobné nástroje, predovšetkým dychové. S Bratislavským chlapčenským zborom sme sa rozhodli podporiť základné umelecké školy, ktoré vychovávajú mladé talenty a sú vzácnym ostrovom radosti a inšpirácie pre mladých ľudí,“ hovorí autor projektu a zbormajster Bratislavského chlapčenského zboru, Gabriel Rovňák.

Koncert, ktorý pútavým spôsobom poukáže na možnosť vstupu do sveta hudby, zaznie v spolupráci s RTVS už 11. a 13. mája 2023 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Diváci sa môžu tešiť na viac ako 100 účinkujúcich: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Bratislavský chlapčenský zbor (zbormajsterka, Magdaléna Rovňáková), Vojenská hudba, Šimon Svitok – barytón, Michal Šoltis – pozauna (12-ročný), Gabriel Rovňák – dirigent a moderator. 
OPERA LETI 6-2021 Bratislava 173
Vďaka streamu podujatia, ktorý ponúkne RTVS, budú môcť jeden z koncertov sledovať aj deti v školách na celom Slovensku. „Príbeh hudby si budú môcť žiaci pozrieť aj cez interaktívne tabule v triedach. Tešíme sa obrovskému záujmu, dlhšie ako mesiac pred koncertom máme registrovaných už viac ako 17.000 divákov z celého Slovenska,“ uvádza Gabriel Rovňák.

Za 10 rokov svojej existencie priniesol priniesol projekt „Príbeh hudby“ množstvo koncertov, ktoré sa stretli s mimoriadnym ohlasom (naposledy Príbeh hudby – slovenská hudba, ktorý propagoval diela našich autorov). Koncerty môžu poslucháči naživo počuť v spolupráci so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Štátnou filharmóniou Košice, Operou Slovenského národného divadla, Štátnym komorným orchestrom Žilina a Bratislavským chlapčenským zborom, ktorý celý projekt nášmu publiku prináša.

„Veľmi sa teším, že naši spevaví chlapci sú pre ostatné deti inšpiráciou. Pre nás, tvorcov a interpretov, je najkrajšou odmenou nielen dlhotrvajúci potlesk a krásne ohlasy, ale najmä to, že návštevníkov nášho Príbehu hudby stretávame na koncertoch klasickej hudby či v opere a s istotou hovoria, že práve na našich koncertoch sa pre tento typ hudby nadchli“ - uzatvára Magdaléna Rovňáková, zakladateľka a zbormajsterka Bratislavského chlapčenského zboru.

Vstupenky na koncert sú dostupné v sieti Ticketportal.

Čo čítať ďalej