Pripravení na Ameriku 2020!

Bratislavský chlapčenský zbor sa po dvoch rokoch opäť vracia do Spojených štátov. Koncertnej cesty sa zúčastní 30-členná skupina spevákov, na čele so zbormajstrami Magdalénou Rovňákovou a Gabrielom Rovňákom ml. Pri klavíri bude sprevádzať Dana Hajóssy.

Pripravení na Ameriku 2020!

Ďalšia zborová cesta snov sa uskutoční od 21. apríla do 6. mája 2020. Predstavíme sa v mestách Washington, Annapolis, Cumberland, Pittsburgh, Kingston a New York. Budú nás počuť stovky poslucháčov v chrámoch a koncertných sálach.

"Pre americkú cestu sme pripravili niekoľko programov, ktorých ťažiskom bude slovenská hudba. Okrem chrámového a svetského programu prinášame tiež komponovaný vzdelávací program pre mladých ľudí, ktorý im predstaví Slovensko. Lákadlom našich programov sú už tradične skladby so sólistami, ktoré sa tešia mimoriadnej obľube." Povedala zbormajsterka Magdaléna Rovňáková.

Počas koncertnej cesty čaká na spevákov aj veľký poznávací a vzdelávací program. Naši partneri pre nás pripravujú prehliadky miest i návštevy múzeí a významných objektov. "Zmyslom zahraničných ciest Bratislavského chlapčenského zboru je popri koncertnej činnosti a šírení slovenskej hudby tiež vzdelávanie našich spevákov. Vždy kladieme mimoriadny dôraz na ďalšie aktivity, ktoré chlapci zažijú počas koncertnej cesty." Uviedol zbormajster Gabriel Rovňák ml.

V závere cesty navštívime slovenskú farnosť v New Yorku, kde sa predstavíme na slávnostnej svätej omši. Správcom farnosti sv. Jána Nepomuckého je otec Richard Baker, ktorý túto farnosť spravuje už 30 rokov. Budem nám cťou byť prítomní pri tejto slávnostnej príležitosti. Omša sa bude v piamom prenose vysielať aj na Slovensko.

Všetky priebežné informácie o našej ceste sledujte na facebookovej stránke www.facebook.com/boyschoir. Termíny jednotlivých koncertov nájdete v kalendári podujatí.

Bratislavský chlapčenský zbor s otcom Richardom Bakerom pri koncertnej ceste v roku 2018

Čo čítať ďalej