Rok 2015 a náš zbor

Rok 2015 bol pre náš zbor mimoriadne radostný. Snažili sme sa maximálne využiť všetky krásne príležitosti a zapojiť do aktivít čo najviac speváčikov a spevákov.

Obzrite sa s nami v prostom výpočte jednotlivých podujatí. Popri koncertoch a koncertných cestách, ktoré bolo treba pripraviť a skladbičky nacvičiť, sme počas celého roka s radosťou účinkovali v operných predstavenia SND a v balete Luskáčik. Na „doskách, ktoré znamenajú svet“ sa vystriedalo počas roka 52 speváčikov. V uplynulom roku sme spievali v operách Carmen, Bohéma, Turandot, Čarovná flauta a iné kúzla, Komedianti, Šperky Madony a v Rakúsku Tosca.

január - otvorenie Roka Ľudovíta Štúra v Hudobnej sieni Bratislavského hradu
- TA3 nakrúca Bravo o Bratislavskom chlapčenskom zbore
február - Krištáľové krídlo pre Magdalénu Rovňákovú
marec - Koncert pre rodiny s deťmi v Žiline
apríl – začíname nakrúcať skladby pre náš nový hudobný film (Reduta, Kostol Sv.Rodiny, Rozhlas), celkove sme nahrali 18 skladieb všetkých štýlových období
máj – Slávnostný koncert v Dóme sv.Martina, hostíme kanadský chlapčenský zbor, koncert Slovenka roka, premiéra Šperkov Madony E.Wolf-Ferrariho, Veľkonočný festival Moskva
jún – koncert Zohor z cyklu Koncerty pre slovenské mestá, Expo Miláno, nakrúcanie nového hudobného filmu
júl – august – Tosca v St.Margarethen, more skúšok a predstavení, sústredenie v Galante
september – Deň otvorených dverí v SND, koncert Oravský hrad z cyklu Koncerty pre slovenské mestá, Ekumenický koncert v Redute, Komedianti s José Curom, opera Turandot s najmladšími speváčikmi, koncertná cesta Lyon, Mulhouse, Basel (Francúzsko, Švajčiarsko),
október – BHS – Carmina burana, koncert v Stupave z cyklu Koncerty pre slovenské mestá
november - Festival slobody – Primaciálny palác, koncert Gbely z cyklu Koncerty pre slovenské mestá, sústredenie v Piesočnej – príprava vianočných koncertov a Luskáčika
december – Vianočné koncerty, ako nasledovali po sebe:
Klarisky pre klientov Tatra banky
Rusovce – pre hostí farnosti,
Saleziáni – „náš“ pre rodiny,
Dvorana VŠMU – s Chryso Makariou
Vianoce v Bratislave – v opere s renomovanými sólistami
Peterskirche – s Patríciou Janečkovou
Eisenstadt – s Janoska Ensemble
Nemocnica u Milosrdných bratov– pri oceňovaní lekárov a pracovníkov nemocnice
Vianočné koncerty v Redute – s Evou Hornyákovou a orchestrom SF
14 Luskáčikov
Silvestrovské koncerty – v scéne z Luskáčika
január –ako výsledok našich „televíznych snažení“ - premiéra filmu "Tlieska im celý svet"

Počas roka sme spolupracovali s mnohými dirigentami, najčastešie s Rastislavom Štúrom, naším bývalým spevákom a teraz šéfdirigentom opery v Košiciach Petrom Valentovičom, Friedrichom Haiderom, Dušanom Štefánkom, Alexandrom Rahbarim, Michaelom Guttlerom, Danielom Hoyem – Cavazzom, Máriom Košikom, Alfonsom Eggerom, najmä však s Magdalénou Rovňákovou a Gabrielom Rovňákom ml.

Plány na následujúci rok, pri realizácii ktorých nám iste budete držať palce:

- pesnička Michaela Jacksona pre podujatie MZV
- opera R.Wagnera Lohengrin, ktorá sa vracia na scénu SND
- V.Godár – vokálno- inštrumentálne dielo Orbus pictus pre Slovenskú filharmóniu
- Lecco – festival v Taliansku, BChZ ako čestný hosť
- prijatie priateľských speváckych zborov z Kanady a z Francúzska
- USA – San Francisko, koncertná cesta
- Koncerty pre slovenské mestá
- operné predstavenia
- plejáda vianočných koncertov, Vianočný koncert v opere, Vianočné koncerty v Redute,Vianočné koncerty v Paríži, Luskáčik

Čo čítať ďalej