Rusko 2014

Tlačová správa:

Bratislavsky chlapčenský zbor dostal pozvanie účinkovať na Veľkonočnom hudobnom festivale v Moskve.

Výber jediného zahraničného hosťa v profesionálnej zborovej sekcii určil riaditeľ festivalu, svetoznámy dirigent Valerij Gergiev.

Naše teleso sa predstaví na troch koncertoch:

24.apríla v pravoslávnej katedrále Alexandra Nevského,

25.apríla koncertom pre detské publikum v koncertnej sále a

26.apríla v rímsko-katolíckej katedrále Nepoškvrneného počatia panny Márie.


Dirigentka Magdaléna Rovňáková: „Príprava na festival je veľmi náročná, študujeme tri rôzne
programy. Najviac času nám zoberie príprava koncertu v pravoslávnom chráme, nakoľko
v týchto kostoloch môže zaznieť výlučne hudba a capella (bez sprievodu hudobných nástrojov).
V takýchto chrámoch nie je ani organ. V našom repertoári dominuje však hudba s klavírom,
organom alebo s orchestrom, preto musíme naštudovať veľa nových, ale veľmi zaujímavých
kompozícií. Festival nechal ich výber na mňa, je to veľmi zodpovedná úloha.“


Do Ruska vycestuje 40 spevákov, dirigenti Magdaléna Rovňáková a Gabriel Rovňák ml., sopranistka Miriam Garajová a klaviristka Dana Hajóssy.

Čo čítať ďalej