St. Madeleine, Paríž

K jedným z vrcholov tejto koncertnej sezóny patrí séria koncertov v Paríži. Úžasný chrám v srdci mesta St.Madeleine hostil Bratislavský chlapčenský zbor už druhý raz. Vo veľkom chrámovom programe sa predstavili aj sólisti telesa. Potlesk náročného parížskeho publika zožala talentovaná operná sólistka Miriam Garajová, súčasná hlasová pedagogička telesa, sólisti Ondrej Bajan, Juraj Kuchar a Miško Smažák. Na klavíri sprevádzala Dana Hajóssy, dirigovali Magdaléna Rovňáková a Gabriel Rovňák ml.

Jeden z koncertov odznel v divadle Ranelagh, kde teleso uviedlo profánnu hudbu. Hudbymilovné francúzske publikum malo možnosť zoznámiť sa so skvostami slovenskej zborovej literatúry.

Čo čítať ďalej