Telemannov Kantor mal v Bratislave opäť obrovský úspech.

Ku školskej kantáte Georga Philippa Telemanna sa Bratislavský chlapčenský zbor vracia už tretí raz. V tejto sezóne odznela na Koncerte pre rodiny s deťmi v bratislavskej Redute. Spolúčinkoval sólista Ladislav Neshyba a Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala pod vedením Ewalda Danela. Kantátku vo verzii s klavírnym sprievodom zaradí teleso do svojich májových koncertov a odznie aj v júni na hudobnom festivale v Piešťanoch. Režisérsky sa pod rozšantené detské divadlo podpísal Tomáš Studený.

Čo čítať ďalej