Pripravujeme novú dramaturgiu

S krátkymi prestávkami je to už 10 mesiacov, kedy pracujeme výlučne online a bez možností prezentovať svoju umeleckú prácu. Aktívne sa však pripravujeme na návrat na koncertné pódiá.
"Situácia je nesmierne neprehľadná a komplikovaná. Je pre nás priam nemožné smerovať aktivity ku konkrétnemu termínu. Napriek tomu chcem poďakovať našim pedagógom a rodičom našich spevákov za nasadenie a precíznosť, s akou pristupujú k online aktivitám s víziou reštartu nášho zboru snáď v blízkej budúcnosti." Povedala Magdaléna Rovňáková, riaditeľka Bratislavského chlapčenského zboru

Vinou pandémie sme prišli o koncertné cesty do USA, Francúzska, Švajčiarska a Slovinska a v najbližších mesiacoch nemôžeme kalkulovať so zahraničnou reprezentáciou. Chlapci preto pripravujú špeciálny program pre slovenské publikum: "Rozhodli sme sa dočasne pootočiť náš kurz a potešiť našich fanúšikov, ktorí si chcú užiť spev našich chlapcov aj v inom, ako sakrálnom prostredí. Z prevahy chrámového repertoáru sa chceme dočasne preorientovať viac na štylizácie ľudových piesní a populárnejšie melódie, ktoré sú vhodné aj na uvádzanie v exteriéri. Uviedol Gabriel Rovňák ml., zbormajster BChZ.

Pripravujeme novú dramaturgiu

Naši fanúšikovia sa môžu tešiť aj tento rok na koncerty pre slovenské mestá, letné "open air" vystúpenia, ale aj na koncert Príbeh hudby 3 - Opera letí, ktorý pripravujeme v spolupráci so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. Na jeseň pripravujeme novinku v súvislosti s najväčším hudobnovzdelávacím projektom na Slovensku, Príbehom hudby, ktorý uvádzame v rámci našich vzdelávacích aktivít. O všetkých termínoch a novinkách budeme informovať v priebehu jari, podľa vývoja pandemických obmedzení.

Aj v roku 2021 vás pozývame do exkluzívnej rodiny podporovateľov umenia - do Mecenášskeho klubu SING!, ktorý funguje na podporu aktivít Bratislavského chlapčenského zboru. Členstvo v našom klube* vám vďaka výhodám sprostredkuje jedinečný a netradičný kontakt s umením. Členom našej umeleckej rodiny sa môžete stať na stránke www.sing.family.

*Členstvo nie je určené rodičom členov BChZ.

Čo čítať ďalej