Venujte nám dve percentá

Milí priatelia,
Bratislavský chlapčenský zbor má za sebou úspešný rok 2018. Aj vďaka vašej pomoci sme absolvovali množstvo krásnych podujatí, koncertov a koncertných ciest. Bola to naša 36.koncertná sezóna.

Takmer 90 krát sme sa postavili pred publikum, aby sme divákom priniesli zážitok z vnímania hudobného umenia. Slovensko sme reprezentovali na koncertných cestách v USA, Rusku, Turecku, Nemecku, Rakúsku a samozrejme doma. 
Bez vašej pomoci by sme nemohli šíriť naše umenie. Preto vás prosíme o venovanie 2 % z daní pre Občianske združenie BChZ, ktoré vzniko na podporu aktivít Bratislavského chlapčenského zboru.
Venujte nám dve percentá
Ako nam môžete prispieť dvoma percentami?
Kliknite SEM a stiahnite si formuláre, ktoré treba doručiť daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
Údaje potrebné na vyplnenie tlačív:
1. Tlačivo "Vyhlásenie" - kolonky 15 - 21
Názov: Občianske združenie BChZ
Právna forma: občianske združenie
IČO: 37929925
Sídlo: Gerulatská 2, 851 10 Bratislava
Aj vďaka vaším 2 percentám sme toho v roku 2018 stihli neúrekom! Prečítajte si o našich úspechoch v uplynulom roku a pomôžte nám k ďalším. Vaše 2 percentá sú pre nás mimoriadne dôležité.
Najdôležitejšie podujatia roka 2018, ktoré vznikli aj vďaka 2%:
- naši speváci sa predstavili na množstve koncertov doma a v zahraničí
- na Slovensko sme priniesli veľký edukatívny projekt: Príbeh hudby
- hosťovali sme v predstaveniach Slovenského národného divadla: Triptych, Bohéma, Carmen, Turandot, Čarovná flauta, Komedianti, Luskáčik, Tosca
- spolupráca so Slovenskou filharmóniou (Vianočné koncerty) patrí medzi naše najvzácnejšie
- koncertné cesty do USA, Ruska, Turecka, Nemecka, Rakúska a Česka
- koncerty pre slovenské mestá: Gbely, Nová Dubnica, Chtelnica, Pezinok, Modra, Bratislava ...
- oragnizácia a realizácia letného a jesenného speváckeho sústredenia
- účinkovanie na Sv. omšiach
- množsto vianočných koncertov
- televízne vystúpenia
ĎAKUJEME VÁM !

Čo čítať ďalej