Vrátili sme sa z Ameriky

Bratislavský chlapčenský zbor prezentoval slovenskú hudbu v USA

Bratislavský chlapčenský zbor sa 24. októbra 2016 vrátil z koncertnej cesty v USA. Na svojich koncertoch v San Franciscu prezentoval predovšetkým diela slovenských skladateľov, ktoré boli prijaté americkým publikom s veľkým ohlasom.

BChZ v San Franciscu

Koncertná cesta bola pokračovaním úspešného partnerstva s Golden Gate Boys Choir, Pacific Boychoir a Piedmon East Bay Children´s Choir. Náš zbor hosťoval u každého telesa niekoľko dní, počas ktorých realizoval koncerty, ale aj poznávací program. Chlapci počas pobytu navštívili množstvo dominánt San Francisca. Odnesú si tak spomienky na most Golden Gate, väznicu Alcatraz, pláže Tichého oceánu, veľkolepú Academy of Science, Chinatown, vyhliadku Twin peaks, Muirov les a na mnoho ďalšieho.


Vďaka pobytu v rodinách hostiteľských zborov mali možnosť poznať Ameriku skutočne zblízka a na chvíľu sa stať súčasťou jej bežného života.


Zbor sa predstavil na 5 koncertoch, workshopoch a bohoslužbách. V programe zazneli diela slovenských skladateľov (Stanislav Šurin - Gloria z Trnavskej omše, Ľ. Bernáth - Ave verum, Silvia Bodorová - 3 cigánske piesne, Franz Xaver Tost - Memento Domine David, aranžmány piesní z pera Ľudovíta Rajtera, Milana Nováka, Gabriely Bernáthovej a ďalších). Slovenská tvorba zožala v Amerike veľký úspech, zbory prejavili záujem o notové materiály skladieb. V rámci koncertov zazneli aj známe diela európskych a amerických skladateľov (W.A.Mozart, G. Fauré, F.Schubert, A.Pärt, J. Carter a ďalší). Koncerty dirigovali Magdaléna Rovňáková a Gabriel Rovňák ml., klavírny doprovod Dana Hajóssy a predstavili sa tiež sólisti BChZ.


Bratislavský chlapčenský zbor dostal počas koncertnej cesty opätovné pozvania a ponuky na spolupráce. Americké zbory sa v blízkom čase predstavia na slovenskej pôde. Koncertná cesta sa konala od 13. do 24. októbra 2016. Cestu podporil Fond na podporu umenia a spoločnosť UPC Slovensko.


Gabriel Rovňák ml.

BChZ pri moste Golden Gate

Čo čítať ďalej