Výnimočné koncertné cesty a Príbeh hudby v SND

Bratislavský chlapčenský zbor pripravuje novú sezónu plnú hudby.

Už 10. septembra budú môcť poslucháči fandiť našim spevákom pri uvedení Carminy burany Carla Orffa, pod taktovkou dirigentskej legendy, Ondreja Lenárda v spolupráci so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu a Slovenským filharmonickým zborom. Chlapci si zaspievaju s Andreou Vizvári, Alešom Jenisom a Daneilom Matouškom. Koncert zaznie „open air“, v priamom prenose ho prinesie Rádio Devín a zo záznamu ho uvidia aj diváci RTVS.

S naším úspešným vzdelávacím projektom „Príbeh hudby“ pripravujeme dve premiéry v Bratislave (26.9.) Mladí diváci a celé rodiny nás budú môcť počuť v Bratislave, vo Veľkom Orvišti, Trnave, Pezinku a v Žiline s premiérovým programom, „Príbeh hudby na cestách“, v ktorom bude hosťovsky spoluúčinkovať sólista Opery SND Pavol Remenár.

„Je skvelé, že náš projekt Príbeh hudby zaujal aj Slovenské národné divadlo a po Štátnej filharmónii Košice, Štátnom komornom orchestri Žilina a Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu prinesieme najväčší slovenský hudobno-vzdelávací projekt aj divákom Slovenského národného divadla. Témou koncertu Príbeh hudby 4 budú tajomstvá ľudského hlasu,“ hovorí zbormajster Bratislavského chlapčenského zboru a autor projektu, Gabriel Rovňák ml. Premiéra Príbehu hudby v Opere SND zaznie 29. júna 2022.

Výnimočné koncertné cesty a Príbeh hudby v SND

V sezóne 2022 pokračuje naša dlhoročná spolupráca so Slovenským národným divadlom aj na pôde operných inscenácií. Už v septembri uvedieme Tosku s Andreou Dankovou, Jolanou Fogašovou, Petrom Bergerom, či odchovancom BChZ, Michalom Lehotským. Počas sezóny sa speváci zboru predstavia aj v predstaveniach Turandot a Komedianti. Špecialitou je tiež spolupráca s Baletom SND pri uvedení Luskáčika P.I.Čajkovského. Chlapci budú spolupracovať s našimi skvelými dirigentami - Rastislavom Štúrom, Martinom Leginusom, či Dušanom Štefánkom. V Slovenskom národnom divadle uvidia našich spevákov aj návštevníci koncertu Vianoce v Bratislave, kde sa predstavia po boku Lenky Máčikovej, Petra Kellnera, Petra Bergera a Denisy Hamarovej.
Ešte pred Vianocami plánuje teleso navštíviť Francúzsko a Švajčiarsko, kde uvedie svoj vianočný program v Štrasburgu a Berne.

„Bratislavský chlapčenský zbor vznikol v roku 1982 ako filharmonické teleso. V súčasnosti pracuje formou umeleckej školy, ale plodná spolupráca zboru a Slovenskej filharmónie trvá naďalej. Sme hrdí na vzácne partnerstvo s touto špičkovou hudobnou inštitúciou a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s dirigentami Rastislavom Štúrom a Oliverom Dohnányim“ hovorí zbormajsterka Magdaléna Rovňáková.

V sezóne 2021/2022 budú mať možnosť poslucháči počuť chlapcov na vianočných koncertoch so sólistkou Michaelou Šebestovou a napokon aj pri uvedení Orffovej Carminy burany, kde si chlapci zaspievajú s Alešom Jenisom, Marianou Sajko a Ondrejom Koplíkom.

Druhá časť koncertnej sezóny sa ponesie v znamení koncertnej cesty do USA, kde sa zbor predstaví na koncertnej „šnúre“ od Washingtonu D.C. po New York.

Popri Bratislavskom chlapčenskom zbore funguje aj prvý hudobný donorský klub na Slovensku – Mecenášsky klub SING!, ktorého členovia získavajú za podporu telesa výnimočné zážitky, vrátane vstupu do zborového zákulisia a na exkluzívne koncerty.

Sezónou 2021/2022 budú zbor sprevádzať nové profilové fotografie od fotografa Vladimíra Škutu.

V koncertnej sezóne 2021/22 teleso naďalej vedie jeho zakladateľka Mgr.Art.Magdaléna Rovňáková, ArtD., dirigentom je MgA.Gabriel Rovňák ml., PhD., hlasovými pedagogičkami sú Mgr.Art.Miriam Garajová, a Monika Maglayová a klaviristami Mgr.Art.Dana Hajóssy PhD. a Mgr.Art.Martin Hríň.

Aj v roku 2021 ďakujeme našim partnerom: Fond na podporu umenia, Nadácia VÚB, buckle up, UPC Broadband Slovakia, Eurovea, JCDecaux, Vlado Škuta photography a mediálnym partnerom: Hudobný život, Opera Slovakia, in.ba

Výnimočné koncertné cesty a Príbeh hudby v SND

Čo čítať ďalej