Kontakt

Súkromná základná umelecká škola
Bratislavský chlapčenský zbor
Gerulatská 2
851 10 Bratislava

M: +421 904 616 534
T: +421 2 628 597 37
E: bchz@nextra.sk