Cestovanie do Košíc

Vážení rodičia,
na projekt Príbeh hudby - Slovenská hudba (september 2022) budeme do Košíc cestovať vlakom. Využijeme možnosť bezplatnej prepravy, ktorú ponúka pre žiakov a študentov Železničná spoločnosť Slovensko. 

Aby sme mali istotu, že sa nám na cestu Bratislava - Košice - Bratislava ujde dostatočný počet bezplatných lístkov, je potrebné ich vyzdvihnúť hneď, ako budú k dispozícii, čiže 60 dní pred cestou. Lístky budeme zabezpečovať my, pre ich vydanie však potrebujeme číslo preukazu. Prosíme vás, aby ste chlapcom vybavili preukaz, ktorého číslo nám pošlete.
 
Zostava: do Košíc pocestuje 30 chlapcov, nevieme však, koľko chlapcov zmutuje a aká bude definitívna situácia v septembri. Preto je v zostave viac chlapcov. Prosíme o vybavenie preukazu a jeho nahlásenie pre každého z nich:
Zaťko, Dinga, Liedl, Cilli, Palkovič, Švihran, Ujlaky, Kazík, Fellmayer, Herath, Strapoň, Závodský, Debnár, Rákóczi, Ostrolucký, Košík, Šimončič, Urbánek, Miklánek,  Ondráš, Delikát, Kazán, Zubriczký, Strempek, Šimek, Znamenáček, Orémus, Čapčík, Farský, Jin, Kurti, Husár, Vacval, Šebok, Klas, Kuhnel, Houdek, Peťko, Granec, Németh

Postup je nasledovný:
Deti od 6 do 16 rokov
- musíte ísť na železničnú stanicu (odporúčame ŽST Petržalka, kde je menej ľudí)
- zažiadate o vydanie preukazu pre dieťa do 16 rokov
- musíte sa preukázať originálom rodného listu dieťaťa a občianskym preukazom zákonného zástupcu
- treba mať fotku 2x3cm (aktuálna a nepoužitá, zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa, farebná/čiernobiela, dostatočne jasná a zreteľná, pričom osoba musí byť identifikovateľná, vyobrazená z čelného pohľadu, bez pokrývky hlavy a bez pozadia, t. z. s neutrálnym pozadím bez stromov, budov či iných osôb)
- poplatok za vystavenie preukazu je 0,50 eur
- do 15.7. číslo preukazu nahlásite cez tento formulár: https://forms.gle/1ow8paeqmYUFKNsV8
- preukaz chlapcom zostáva a až do dovŕšenia 16 rokov ho môžu naďalej používať pri cestovaní vlakom aj na súkromných cestách

Chlapci nad 16 rokov (tenor a bas)
Prosíme, dajte nám vedieť na koncerte, 6.7., odkedy vaša škola vydáva registráciu dopravnej časti ISIC-u na budúci šk. rok. 

A/ Vysokoškoláci
- je potrebné mať ISIC kartu a na nej aktivovanú dopravnú časť
- je potrebné získať od školy aktiváciu dopravnej časti na budúci akademický rok. Podľa našich informácií takéto potvrdenie vydávajú školy v rôznych termínoch. Prosíme, zistite, kedy vám vaša škola vie na ISIC kartu načítať potvrdenie na budúci akademický rok
- kto nastupuje v roku 2022/2023 do prvého ročníka, je možné preukaz dostať aj na základe vyplnenia registračného formulára a dodania fotografie 2x3cm. Prosíme prvákov, aby sa informovali v škole, kedy najskôr vám vedia takýto formulár potvrdiť. Prosím, dajte nám vedieť na email bchz@nextra.sk

A/ Stredoškoláci
- tí, ktorí majú ISIC s aktivovanou dopravnou časťou, postupujú ako vysokoškoláci
- tí, ktorí takýto preukaz nemajú, postupujú ako študenti, ktorí nastupujú do prvého ročníka VŠ s tým, že registračný formulár si dávajú potvrdiť na svojej strednej škole.

Po získaní preukazu, prosíme nahlásiť jeho číslo cez tento formulár: https://forms.gle/1ow8paeqmYUFKNsV8

Všeobecné informácie, ako postupovať pri registrácii nájdete tu: https://www.zssk.sk/bezplatna-preprava/studenti/ 

Ďakujeme za spoluprácu.

Čo čítať ďalej