Informácie ku jarným a letným prázdninám, aj ku májovým sviatkom

Vážení rodičia,
niekoľko dôležitých termínov, ktoré je dobré vedieť čo najskôr.

1. Jarné prázdniny
Prázdniny sú v Bratislave 20. - 24.2.2023
V piatok a v nedeľu, pred jarnými prázdninami, sú naplánované v opere predstavenia Carmen. Konkrétne 17.2. o 19:00 a 19.2. o 17:00. Počítame s touto zostavou chlapcov: Fellmayer, Herath, Šimončič, Košík, Závodský, Haverda, Lopez, Majer, Strapoň, Liedl, Dinga, Palovič, Ujlaky, Debnár, Švihran, Kazík, Urbánek, Rákóczi, Ostrolucký, Kazán, Orémus, Dzurko. Náhradníci: Peniak, Nosko, Holenia (náhradníkov určite zaradíme do niektorého z predstavení).
Zbor inak počas jarných prázdnin skúšať neplánuje, prvá skúška po prázdninách bude v pondelok, 27.2. 

2. Májové sviatky
1. a 8. mája sú pondelky. Prípravka neskúša ani v jednom z týchto termínov.

Koncertný zbor:
28.4. - 1.5. hostíme chlapčenský zbor z Frankfurtu nad Odrou. Hostí budú ubytúvať rodiny chlapcov, ktorí boli na koncertnej ceste vo Švédsku. Koncert s našimi hosťami bude počas jedného z týchto dní. Zbor odchádza 1.5. dopoludnia. V tento deň skúška zboru nebude.

5. a 7. mája  opera plánuje uviesť predstavenia Carmen.  Počítame s tou istou zostavou, ako počas jarných prázdnin. Keďže sa nám blíži Príbeh hudby (pravdepodobne 13.5.), tak 8.5. plánujeme o 16:30 urobiť skúšku zboru.

3. Letné prázdniny
Letné sústredenie pre prípravku a koncertný zbor (okrem tenoru a basu) plánujeme takto:
26.8. od 16:30 do 18:00 skúšobňa v SND
27.8. od 16:30 do 18:00 skúšobňa v SND
28.8. medzi 8:30 - 9:00 príchod - Pútnický dom, Marianka (individuálna doprava)
31.8. okolo 20:00 odchod zo sústredenia (individuálna doprava)

Informácie pre tenor a bas
Tenor a bas: počítame s účasťou dňa 29.8. (štátny sviatok), čas upresníme

2.9. je plánované koncertné vystúpenie na Leteckom dni v Kuchyni, týkať sa bude koncertného zboru, nie prípravky. 


PR Photo Bratislava Castle

Čo čítať ďalej