Organizácia školského roka

Súkromná základná umelecká škola – Bratislavský chlapčenský zbor
Organizácia školského roka 2022/2023


  • začiatok vyučovania v školskom roku 2022/2023 je 5. septembra 2022
  • vyučovanie bude prebiehať v predmetoch zborový spev – prípravné štúdium, zborový spev – koncertný zbor- soprány a alty, zborový spev – koncertný zbor - tenor a bas, delená skúška: tenor a bas – docvičovanie, sólový spev. Hudobná teória je integrovaná do výučby jednotlivých tried.
  • zborový spev – koncertný zbor SA bude prebiehať vždy v pondelok a v stredu od 16.30 do 18.00 v skúšobniach zboru na Pribinovej ulici, v Novej budove SND (služobný vchod opery)
  • zborový spev – koncertný zbor TB bude prebiehať vždy v pondelok od 18.00 do 19.30 v skúšobniach zboru na Pribinovej ulici, v Novej budove SND (služobný vchod opery)
  • delená skúška – tenor a bas – docvičovanie: pre novoprijatých členov do skupín tenor a bas bude prebiehať vždy v pondelok od 18.05 do 19.05 v skúšobniach zboru na Pribinovej ulici, v Novej budove SND (služobný vchod opery)
  • zborový spev – prípravné štúdium: bude prebiehať vždy v pondelok a v stredu od 15.00 do 16.20 v skúšobniach zboru na Pribinovej ulici, v Novej budove SND (služobný vchod opery)
  • sólový spev: bude prebiehať v dňoch utorok, štvrtok a piatok od 14.00 do 17.45 podľa rozvrhu hodín v priestoroch ZŠ Gessayova.  
  • Škola sa riadi oficiálnym kalendárom prázdnin, ktorý vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Počas prázdnin môžu prebiehať aktivity SZUŠ - BChZ. 

Ďalšie informácie k organizácii školského roka

počas školského roka sa žiaci zúčastňujú koncertných vystúpení, operných predstavení a sústredení v mimoriadnych termínoch, podľa pokynov zbormajstra a mesačných plánov zverejňovaných v sekcii "Pre rodičov" na www.bchz.sk.

Čo čítať ďalej