Spracovanie osobných údajov od 25.5.2018

Súkromná základná umelecká škola - Bratislavský chlapčenský zbor spracováva osobné údaje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Mgr. art Magdaléna Rovňáková, ArtD.

Čo čítať ďalej