Vedenie a zamestnanci školy

Súkromná základná umelecká škola - Bratislavský chlapčenský zbor

Mgr. art. Magdaléna Rovňáková, ArtD., riaditeľka, 0904 616 534, bchz@nextra.sk

MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D. zástupca riaditeľky, 0904 616 529, gabriel.conductor@gmail.com

Mgr. art. Miriam Garajová, hlasový pedagóg

Monika Maglayová, hlasový pedagóg

Mgr. art. Katarína Krčmárová, hlasový pedagóg (na materskej dovolenke)

Mgr. art. Dana Hajóssy, klavírny sprievod

Mária Slaninová, tajomníčka

Ing. Magdaléna Feniková, ekonómka

 

 

Čo čítať ďalej