Vedenie a zamestnanci školy

Súkromná základná umelecká škola - Bratislavský chlapčenský zbor

Mgr. art. Magdaléna Rovňáková, ArtD., riaditeľka, 0904 616 534, bchz@nextra.sk

MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D. zástupca riaditeľky, 0904 616 529, gabriel.conductor@gmail.com

Mgr. art. Miriam Garajová, hlasový pedagóg

Monika Maglayová, hlasový pedagóg

Mgr. art. Katarína Krčmárová, hlasový pedagóg (na materskej dovolenke)

Mgr. art. Dana Hajóssy, klavírny sprievod

Mária Slaninová, tajomníčka

Richter & Partners Consulting spol s.r.o. - účtovníctvo

 

 

Čo čítať ďalej