Mgr. Art. Dana Hajóssy

dana-hajossy-list@2x
Mgr. art. Dana Hajóssy


vzdelanie:

1981/82-1985 /86Konzervatórium Bratislava trieda prof. J. Mašindu
1985/86-1989/90 VŠMU Bratislava trieda doc. I. Paloviča a doc. T. Fraňovej
zamestnanie:
1989/90-súčasnosť Konzervatórium Bratislava
1989/90 -1996 VŠMU Bratislava, klavírna spolupráca spev, husle, kontrabas, trúbka, klarinet
1991-súčasnosť koncertná klaviristka BCHZ
1996 nahrávka CD BCHZ - klavírna spolupráca
2001 nahrávka CD BCHZ - klavírna spolupráca
2008-2011-interpretačné kurzy Komárno - klavírna spolupráca
2011 spevácky recitál na BHS - klavírna spolupráca
2011 nahrávka speváckeho diela A. Albrechta - klavírna spolupráca
2012 spevácky recitál na BHS –klavírna spolupráca

Ocenenia zo súťaží za najlepšiu klav. spoluprácu: 
Iuventus canti I. Godina Vráble, Medzinárodná súťaž duchovnej a koncertnej hudby Olomouc, Spevácka súťaž M. Schneidera - Trnavského, Medzinárodná spevácka súťaž A. Dvořáka Karlove Vary, Medzinárodná Händlova súťaž Eger...

Koncertné vystúpenia - klavírna spolupráca:
USA,Fínsko,Švédsko,Nemecko,Poľsko,Taliansko,Maďarsko,Francúzsko,Španielsko,Rusko, Ukrajina, Taiwan, Cyprus, Turecko

Bývalí absolventi –klavírna spolupráca:
D.Čapkovič, O.Šaling, Š.Kocán, T.Juhász, A.Danková,L.Máčiková,T.Šelc,J.Tomka.

Čo čítať ďalej