MgA., Ph.D. Gabriel Rovňák ml.

gabriel-rovnak-list@2x
Absolvent Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne, z triedy Jana Zbavitela. Bol tiež súkromným žiakom Ondreja Lenárda a Otakara Trhlíka. Už od detstva spieval v Bratislavskom chlapčenskom zbore. Absolvoval Konzervatórium v Bratislave v triede Júliusa Karabu. Počas svojej dirigentskej praxe spolupracoval s mnohými orchestrami (Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie B. Martinů Zlín, Solamente naturali, Collegium Baroque, Sinfonietta Bratislava, a ďalšie) a speváckymi zbormi (Bratislavský chlapčenský zbor, detský zbor Primavera Brno, spevácky zbor Lúčnica, zbor Canens, Musica Nova…).
Naštudoval viacero operných predstavení (B.Smetena - Predaná nevesta, B. Martinů - 2x Alexander a ďalšie), premiéroval skladby súčasných skladateľov. V roku 2013 naštudoval a uviedol operu L. Janáčka - Príhody Líšky Bystroušky v nemeckom Hamburgu. Pripravil vzdelávací rozhlasový cyklus, ktorý bol odvysielaný Slovenským rozhlasom. Stál pri vzniku občianskeho združenia pre súčasnú hudbu SOOZVUK. V rokoch 2013 - 2015 pripravil a uviedol výstavu o dirigentovi Zdeňkovi Košlerovi v Národnom divadle v Prahe a v Slovenskom národnom divadle. V súčasnosti pôsobí na poste dirigenta BChZ a venuje sa projektom koncertov pre deti a mládež "Príbeh hudby", ktoré realizuje v spolupráci so symfonickými orchestrami. Je interným pedagógom Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne.

Čo čítať ďalej