Mgr. art. Helena Machats Veselská

Helena Veselská Machats
Absolventka Štátneho konzervatória v Bratislave ( z triedy prof. Jany Billovej ) a
Hudobno - tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave ( z triedy Prof. Viktórie Stracenskej ), odbor
operný a koncertný spev.

Spevu sa venuje už od 4 rokov, kedy sa stala členkou Bratislavského detského
zboru pri MDKO, neskôr spievala v Mládežníckom zbore Echo, v Komornom zbore
Konzervatória v Bratislave, spoluúčinkovala so zborom Slovenskej filharmónie a v
súčasnosti spolupracuje s Philharmonia Chor Wien.


Ako hosťujúca sólistka spolupracovala s komornými orchestrami ( Capella
Istropolitana, Musica Aeterna, Slovenský komorný orchester pod vedením Bohdana
Warchala, Komorní virtuózi Bratislava, Dámsky komorný orchester ), účinkovala v Štátnej
opere v Banskej Bystrici ( Čarovná flauta / Viva la Mamma ), realizovala množstvo
sólových a zborových CD nahrávok, živú nahrávku pre BBC London, účinkovala v Činohre
SND, v rozhlasových hrách Slovenského rozhlasu a v inscenácii RTVS. S komorným
súborom Musa Ludens sa venovala historickej hudbe stredoveku a renesancie. V rámci
svojej koncertnej činnosti sa venovala opernému, operetnému a muzikálovému repertoáru,
sakrálnej hudbe, interpretácii židovských piesní a realizácii výchovných koncertov pre
slovenské a české školy. Koncertovala v európskych krajinách ( Česká republika,
Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Chorvátsko, Francúzsko, Taliansko, Veľká Británia) a
USA. Popri umeleckej činnosti pôsobí aj ako súkromný pedagóg spevu.

Čo čítať ďalej