Doctor Artis Magdaléna Rovňáková

magdalena-rovnakova-normal@2x
zakladateľka, dirigentka a manažérka Bratislavského chlapčenského zboru stojí na čele telesa od jeho vzniku v r.1982. Po absolvovaní Konzervatória v Bratislave (hra na klavíri prof. Masariková) si zvolila štúdium zborového dirigovania na VŠMU (prof.Hradil), na ktoré nadviazala doktorandským štúdiom (prof.Juraj Haluzický).
Medzi profesionálne aktivity Magdalény Rovňákovej patrí spolupráca s mnohými detskými a miešanými zborovými telesami. Doktorandské štúdium zavŕšila koncertom so Slovenským filharmonickým zborom. Vyučovala na Konzervatóriu a Vysokej škole múzických umení. Absolvovala zahraničné dirigentské kurzy. Bratislavský chlapčenský zbor priviedla na významné domáce a zahraničné pódiá (Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Konzerthaus vo Viedni, Cagnegie Hall v New Yorku, Veľká sála Konzervatória v Moskve, George Weston Hall v Toronte  a ďalšie). Dirigovala stovky a capella koncertov v katedrálach európskych metropolí. Speváčikov pripravila pre špičkové umelecké produkcie. Z najzávažnejších - Pendereckého Credo (dirigoval K.Penderecký), Mahlerova 3. a 8.symfónia pre Konzerthaus Viedeň (B. de Billy, F. Luisi, I. Fischer), Honeggerova Jana z Arcu či Beliozove Te Deum (O. Lenárd),  Oratórium Terezín na svetovú premiéru v Toronte a reprízy v Európe, Izraeli a USA (K.Trevor) a mnohé ďalšie. Deväť rokov pripravovala chlapcov pre účinkovanie vo Viedenskej štátnej opere. Dvadsať rokov spolupracuje s operou SND, pre ktorú naštudovala detské party v operách G. Pucciniho, J. Masseneta, R. Leoncavalla, G.Bizeta, H.Wolfa-Ferrariho a i. Pripravila chlapcov na veľké turné s operou SND v Japonsku. V roku 1995 zaznamenala s Bratislavským chlapčenským zborom víťazstvo na Medzinárodnej zborovej súťaži v USA - Des Moines. V r.2008 získalo teleso prvenstvo a Grand Prix na Medzinárodnej hudobnej súťaži v Moskve a v r.2014 absolútne víťazstvo na Medzinárodnom zborovom festivale v talianskom Lecco. V r.2015 pripravila mladších spevákov na letný operný festival v St.Margarethen (Rakúsko).

Pod vedením M.Rovňákovej zbor nahráva pre rôzne slovenské i zahraničné spoločnosti, účinkuje pre televíziu a film.

V r.1999 založila a doteraz ako riaditeľka vedie Súkromnú umeleckú školu, kde sa speváci Bratislavského chlapčenského zboru vzdelávajú aj v hre na nástroji a sólovom speve. V r.2015 sa stala laureátkou ocenenia Krištáľové krídlo. 

Čo čítať ďalej