Monika Maglayová Monika Maglayová

monika-maglayova-list@2x
Monika Maglayová je absolventkou Konzervatória v Bratislave odboru spev v triede prof. Miluše Fidlerovej – Sopirovej.
Ešte počas štúdií na konzervatóriu vyučovala spev na Základnej umeleckej škole v Komárne a bola členkou hudobného zoskupenia VENI, ktoré sa venovalo interpretácii súčasnej hudby.
Od roku 1994 je členkou sopránovej skupiny Slovenského filharmonického zboru s ktorým naštudovala veľké množstvo vokálno inštrumentálnych diel a opier a s týmto telesom navštívila mnohé európske krajiny. Od tohto roku do r. 2004 bola zároveň členkou komorného zboru Camerata Bratislava, s ktorým nahrala viaceré CD tituly starej slovenskej hudby.
 

Čo čítať ďalej