Opery

Bizet Georges - Carmen
Berg Alban - Wozzeck
Boito Arrigo - Mefistofeles
Cikker Ján - Mr. Scrooge
Leoncavallo Ruggiero - Komedianti
Loos Karel - O nakrivo postavenom komíne (Opera bohemica de camino)
Massenet Jules - Werther
Wolfgang Amadeus Mozart - Čarovná flauta
Musorgskij Modest Petrovič - Chovanština
Puccini Giacomo - Tosca
Puccini Giacomo - Bohéma
Puccini Giacomo - Turandot
Giaccomo Puccini - Gianni Schicchi
Giaccomo Puccini - Sestra Angelica
Verdi Giuseppe - Rigoletto
Richard Wagner - Lohengrin
Wolf-Ferrari Ermanno - Šperky Madony

Bratislavský chlapčenský zbor spolupracuje s operou Slovenského národného divadla /od r.1986/ a s Viedenskou štátnou operou /od r.1992/

 

od r.1992/

Čo čítať ďalej