Venujte nám 2 percentá

Milí priatelia,

práve teraz nás máte možnosť významne podporiť v tomto neľahkom čase a nebude vás to stáť ani cent. Bratislavský chlapčenský zbor má za sebou mimoriadne náročný rok 2020. Žili sme v neustálej nádeji, ktorú striedali sklamania z vývoja pandemickej situácie.

Aj tento rok môžu zamestnanci / fyzické osoby / podnikatelia podporiť naše Občianske združenie BChZ vo forme venovania 2% z daní. Vaša podpora nám okamžite po uvoľnení opatrení pomôže "nadýchnuť sa" a rozospievať náš zbor vo všetkých jeho farbách a s pripravovanou novou hudobnou dramaturgiou realizovať koncerty a vzdelávacie projekty. Projekty Bratislavského chlapčenského zboru garantujú laureátka Krištáľového krídla, riaditeľka a manažérka Bratislavského chlapčenského zboru, Mgr. art. Magdaléna Rovňáková, ArtD. a MgA. Gabriel Rovňák ml., PhD., zbormajster, vysokoškolský pedagóg a autor najväčšieho slovenského hudobno-vzdelávacieho cyklu, Príbeh hudby.

Venujte nám 2 percentá

Ako nám môžete prispieť dvoma percentami?

Zamestnanci
1. Do 15. februára 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
3. Do 31. marca 2021 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Údaje potrebné na vyplnenie tlačív:
1. Tlačivo "Vyhlásenie" - kolonky 15 - 21
Názov: Občianske združenie BChZ
Právna forma: občianske združenie
IČO: 37929925
Sídlo: Gerulatská 2, 851 10 Bratislava

Fyzická osoba
Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:
1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2020 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2021 buď osobne, poštou na daňový úrad, príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

Právnická osoba
1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2020 uplynie 31. marca 2021 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť.

ĎAKUJEME VÁM !

Venujte nám 2 percentá

Čo čítať ďalej